logovsechlog

Hrozí ve Vašem projektu či plánovaném opatření konflikt se stakeholdery? Hledáte mimosoudní posouzení Vašeho sporu z hlediska legitimity argumentace a způsobu jednání jednotlivých aktérů sporu? Jsme tu pro Vás a nabízíme Vám v této citlivé záležitosti naši pomoc. V první řadě utřídíme argumentaci obou stran tak, aby byla přehledná, jednoznačná a srovnatelná. Následně na základě objektivních kritérií vyplývajících z poznatků výzkumu posoudíme legitimitu obou stran sporu. Naše posouzení je právně nezávazné a nečiní nás stranou ve Vašem sporu. Neposuzujeme, na čí straně je zákon, ale to, na čí straně je větší legitimita. Zásadní je pro nás zachování maximální nestrannosti a objektivity posuzování. Pro podrobné informace se obraťte na petr.witz@fsv.cuni.cz. 

Neposuzujeme spory:

  • ideologické
  • náboženské
  • partnerské
  • rodinné
cs_CZ