logovsechlog

Embark with us on a journey towards legitimacy!

  • Legitimitou se zaštiťuje kdekdo, kdeco a kdejaké způsoby. Někdo termín „legitimní“ zaměňuje s „legální“, jiní si pod ním představují souhlas většiny. Výkladů legitimity je příliš. Naším posláním je dát slovu legitimita konkrétní obsah, pravidla a váhu tak, aby se ve veřejných debatách přestalo používat jako laciný ornament a prázdná fráze. Dlouhodobě monitorujeme (de)legitimizaci zásadních rozhodnutí ve veřejném prostoru. Zjišťujeme, jak to, co je a není legitimní, vnímají lidé, a jak se toto vnímání propisuje do objektivních kritérií morální legitimity. Ve veřejném prostoru se pak snažíme tato kritéria aplikovat. Zjednodušeně řečeno to znamená dohlížet na dělání správných věcí tou správnou cestou. Nehrajeme si přitom na bohy ani nemáme patent na pravdu. V našem posuzování legitimity vycházíme z aktuálních vědeckých poznatků řady oborů na předních českých a zahraničních univerzitách, které se snažíme propojovat.
  • Do you want to be just? Do you know whether and what legitimacy you have? And how legitimate is what you are trying to promote? Do you want to verify or strengthen your legitimacy? Would you welcome a guide in legitimizing your project from start to finish? Have you found yourself in a dispute? Who is the moral victor in your dispute? Do you want to resolve your dispute out of court? We will evaluate your position, arguments, and the means you use. We will help you; we are the Charles University’s legitimacy services.
  • We are 100% independent and keen to help you. We have experience assessing legitimacy in most controversial projects in Europe.
  • We do not address legality. We address what is right and moral. We will not tell you whose side the law is on, but we will advise you whose side morality is on.
  • We know what is appropriate and proper in public projects and policies. We are familiar with the best global practices.
  • Těžíme z poznatků legitimizační laboratoře Katedry veřejné a sociální politiky FSV 

More about our philosophy in the essay (PDF) below

en_GB