logovsechlog

20.6.2023 Rozhovor s Petrem Witzem pro Rádio Forum UK

Petr Witz v anglickém interview mimo jiné o svých zkušenostech z Dánska a výzkumu zaměřeném na legitimitu. S moderátorem Janem Velingerem se nemohli nedotknout poslání a činnosti LegitiLab.

13.6.2023 Trať do z Plzně do Bavorska legitimně

Na pozvání vedení města Domažlice jsme se účastnili kulatého stolu se stakeholdery projektu modernizace významného spojení páteřní trati z Plzně až na státní hranici s Německem (součást spojení z Prahy do Mnichova). Společně se Správou železnic a starosty obcí na trase jsme hledali řešení vedoucí k lepší legitimizaci a celkové optimalizaci projektu. Jednání se za Univerzitu Karlovu zúčastnili Petr Witz a David Barta.

16.5.2023 Radíme největšímu infrastrukturnímu projektu v Evropě

Intenzivní spolupráce z let 2017-2020, kdy Petr Witz působil jako expert v dánské státní firmě Femern A/S, pokračuje! Femern A/S je pověřena stavbou v současnosti největšího a nejnáročnějšího infrastrukturního projektu v Evropě – 18 km podmořského tunelu mezi dánským ostrovem Lolland a německým ostrovem Fehmarn. Až bude tunel hotový, povede jím dálniční a železniční spojení mezi střední Evropou a Skandinávií, které významně zkrátí cesty např. mezi Kodaní a Hamburkem, ale potenciálně i mezi Kodaní a Prahou. Projekt se neobešel bez kontroverzí a sporů – a to byla práce pro nás! Jelikož jsme se osvědčili, jsou naši studenti dále zváni, aby pomáhali řešit dílčí i složitější problémy koncepčního charakteru, se kterými se projekt potýká. Naposledy si tuto roli vyzkoušel náš doktorand Stephen Adjei, který se spolu s Petrem Witzem a další naší doktorandkou Johannou Trager zamýšlel nad tím, jak usmířit rozkmotřené stakeholdery. Jen tak dál!

12.5.2023 Petr Witz byl vybrán Úřadem vlády ČR jako budoucí školitel Science to policy

Petr Witz se jako jeden z expertů podílí na řešení projektu Evropské komise (Joint Research Centre) a OECD pod názvem „Building capacity for evidence-informed policymaking in governance and public administration in a post-pandemic Europe“. Jedná se o projekt, který má za cíl posílení tvorby politik a rozhodování na základě aktuálních poznatků výzkumu a dalších relevantních dat, která policy-makeři často nemají k dispozici či je nevyužívají. V souvislosti s tímto cílem proběhne v polovině června školení v Bruselu, kam byl Petr nominován jako budoucí školitel pro tuto problematiku. Bude se snažit o to, aby jeho účast měla co nejvíce okamžitých pozitivních dopadů do praxe i pro výuku budoucích zaměstnanců veřejné správy na KVSP ISS FSV UK.

9.5.2023 Zorganizovali jsme workshop na téma "Future-proofing of public policies and projects"

Naše pozvání uspořádat workshop pro studenty z Katedry veřejné a sociální politiky přijal Prof. Josef Oehmen z Technical University of Denmark, se kterou udržujeme dlouhodobou spolupráci. Workshop se zaměřil na otázku jak navrhovat politiky a projekty, které odolají testu časem, tedy projekty s vysokou legitimitou, i v podmínkách relativně vysoké nejistoty. Workshop byl velmi interaktivní a stimulující a je jistým příslibem pro kvalitnější design politik a projektů v českém prostředí v blízké budoucnosti.

5.5.2023 Kulatý stůl ke zdvojkolejnění trati v Domažlicích

Dostali jsme pozvání na kulatý stůl ke zdvojkolejnění železniční trati v Domažlicích v rámci modernizace celého úseku Plzeň – státní hranice. Kulatého stolu se zúčastní zástupci města, Správy železnic, Univerzity Karlovy i majitelé pozemků a zainteresovaní občané. Vedení města Domažlice patří mezi ta, jimž leží na srdci legitimita projektu a řádný proces jeho schvalování. Děkujeme za pozvání a těšíme se, že budeme užiteční.

25.3.2023 Petr Witz v komisi na doktorské obhajobě v Antverpách

Když Petra požádali, aby se stal členem komise u obhajoby doktorské práce na University of Antwerp, neváhal dlouho. Antverpy jsou krásné město a s tamější Fakultou sociálních věd máme nadstandardní vztahy. Navíc téma práce o vládnutí v oblasti velkých infrastrukturních projektů bylo Petrovi více než blízké. Oproti obhajobám disertací na FSV zde ovšem byla řada rozdílů. Předně, obhajoba je rovnou spojena s promocí. Ušetří se tím čas, ale co když to náhodou třeba neklapne? Diplom je vytištěný a leží na stole, i když vlastně ještě není jisté, zda si ho zasloužíte. Teoreticky se tak může stát, že vám ho v případě neúspěchu rozcupují před očima. – Ouha! To se tentokrát naštěstí nestalo. Obhajoba probíhá ve velkém auditoriu, kam se chodí podívat kolem 40 lidí včetně rodiny a přátel doktoranda. Jak si asi umíte představit, nervy tečou jako tavící se belgický sýr. Člen komise, který přijel z největší dálky, jímž byl s přehledem náš Petr, pronáší hodnocení práce a klade první otázky. Vše probíhá v přátelském duchu, Petr se snaží napětí odlehčit a vystresovaného doktoranda uklidnit, i když jeho otázky nejsou z nejlehčích. Bavíme se mimo jiné o schopnosti PPP demonstrovat po letech implementace svou legitimitu. Poté následují otázky dalších členů komise, dokud nejsou všichni zcela uspokojeni. Na řadu přichází porada komise ve sklepení starého kláštera a Sláva!, obhajoba byla úspěšná. Všichni se vrací do sálu a vedoucí práce pronáší laudatio. Nový doktor společenských věd je na světě! 

5.3.2023 Povídání o Legitimizační laboratoři a dalších zajímavostech v podcastu FSV DeFacto

Alice Němcová Tejkalová rozpovídala jindy málomluvného Petra Witze a byl z toho zajímavý rozhovor o legitimitě, podivuhodném žebříčku společenských priorit, prezidentských volbách i zvláštní tragédii obecní pastviny v podání SVJ.

cs_CZ