logovsechlog

Už Váš projekt či jiný záměr realizujete a chcete si ověřit, jak jste na tom s legitimitou? Právě pro Vás je k dispozici služba Legiti audit, tedy služba auditu legitimity. Vypracujeme pro Vás hodnocení, které pak můžete použít pro zlepšení či jako podklad pro jednání s Vašimi stakeholdery. Pro podrobnosti o této službě se obracejte na petr.witz@fsv.cuni.cz.

cs_CZ