logovsechlog

Zde představujeme členy Legiti týmu - výzkumníky a studenty, jež spojuje zájem o téma legitimizace veřejných politik a projektů. Kromě úzkého jádra jsme schopni zprostředkovat jakoukoli odbornost v rámci oborů zastoupených na Univerzitě Karlově, potažmo dalších veřejných vysokých školách v České republice i v zahraničí.

Petr Witz působí na Katedře veřejné a sociální politiky Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, kam se vrátil po třech letech strávených na Dánské technické univerzitě coby Marie Curie/H.C. Ørsted Fellow. V Dánsku jako přímý účastník zkoumal proces implementace v současnosti největšího dopravního projektu v Evropě – podmořského tunelu mezi Dánskem a Německem přes Fehmarnskou úžinu. Nadále externě spolupracuje s DTU RiskLab, laboratoří pro aplikovaný výzkum rizik spojených s velkými inženýrskými systémy. Ve své disertační práci, za kterou jako první Čech získal prestižní ocenění NISPACee Mzia Mikeladze, se zabýval mírou selhávání projektů Public-Private Partnership (PPP) napříč evropskými státy. V rámci veřejné politiky se specializuje mimo jiné na problémy spojené s legitimitou, legitimizací či managementem stakeholderů v megaprojektech.

Johanna Trager je doktorandkou na Katedře veřejné a sociální politiky Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy se zabývá otázkami spravedlivého nastavení evropského trhu práce, odlivu mozků, přeshraničních projektů a dojíždění za prací.

Maximiliano Valderrama Espinosa má titul MPA z prestižní Kolumbijské univerzity v New Yorku, kde studoval mimo jiné pod vedením prof. Jana Švejnara. Má mnohaleté zkušenosti konzultanta velkých infrastrukturních projektů napříč kontinenty. Je expertem v oblasti financování a managementu partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP). Aktuálně je kandidátem doktorského studia na KVSP FSV UK.

Stephen Adjei je doktorandem na Katedře veřejné a sociální politiky Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Jeho výzkum se zaměřuje na problematiku partnerství soukromého a veřejného sektoru v oblasti infrastruktury.

Alexandra Lebriez je absolventkou víceoborového bakalářského programu Social Studies Karlovy Univerzity v angličtině, zaměřen na sociologii, veřejnou politiku a sociální antropologii. Zajímá se o způsoby uplatnění výzkumných metod v reálném světě. 

Tomáš Barták je absolventem magisterského oboru Veřejná a sociální politika. Do jeho odbornosti spadá institucionální nastavení veřejných politik a jeho legitimizace.

Solomiia Bryzhovata se zajímá o problematiku veřejné správy, resilience sociálních systémů, legitimity krizového řízení a rozhodování v obtížných podmínkách zvýšené nejistoty či během zátěžových situací.

Michal Novotný je studentem bakalářského programu Politologie a veřejná politika na FSV UK. Mezi jeho zájmy patří problematika územního plánování a výstavby infrastruktury.

David Barta je absolventem bakalářského programu Demografie a veřejná politika. Jeho výzkumným zájmem je problematika veřejných soutěží a plánování a výstavby infrastruktury. Zvláště se zajímá o kolejové stavby a logiku a odůvodněnost výstavby a rekonstrukcí železničních tratí.

Jakub Sušický je absolventem programu Politologie a veřejná politika. Ve svém výzkumu se zabývá metodami participace veřejnosti na rozhodování o velkých inženýrských projektech. Zvláště se zaměřil na otázky spojené s plánováním a výstavbou linky D pražského metra.

Filip Valečka je absolventem programu Politologie a veřejná politika. Zajímá se primárně o letectví, vesmírný výzkum včetně legitimizace, plánování a výstavby odpovídající infrastruktury. Zvláště se věnuje problematice opodstatněnosti rozvoje regionálních letišť.

cs_CZ